???? Geven wij weer een
concert!
Meer weten?
Welkom bij Christelijkee
Oratorium vereniging
Hosanna Rijssen

In oktober 1949 kwamen 20 mensen bij elkaar en werd het Rijssens Christelijk Gemengd Koor opgericht. Als dirigent werd de heer Janssen uit Nijverdal aangetrokken. Kort daarna (1951)werd een fusie aangegaan met Hosanna en kreeg het koor de naam: “Rijssens Christelijk Gemengd Koor Hosanna”. Het koor bestond toen uit 59 leden en de heer Brilman uit Almelo was de dirigent.

10 jaar later kreeg het koor een andere naam en heette vanaf dat moment: Christelijke Oratorium Vereniging “Hosanna”. Er moest een geschikte ruimte gevonden worden om concerten te geven: de uitvoeringen vonden in die periode plaats in het Parkgebouw. Inmiddels had de heer Dul het dirigeerstokje overgenomen. Wegens te drukke werkzaamheden moest de heer Dul stoppen met dirigeren en volgde de heer Peuscher hem op. Er brak een bloeitijd aan voor Hosanna. Het ledenaantal steeg in 1963 naar 80. Helaas werd dhr. Peuscher ziek en moest daardoor zijn werk als dirigent van Hosanna neerleggen.

Als opvolger werd in 1964 de heer L.Pappenheim benoemd. Hij heeft  Hosanna 3 jaar lang geleid. In 1967 deed Willem Mesdag uit Enschede zijn intrede als dirigent. Het ging in die jaren financieel niet zo goed met Hosanna. Er was geen geld om bij een concert een begeleidend orkest te betalen. Het ledenaantal was op dat moment gedaald naar 40 leden.

Van 1971 tot en met 2009 was  Anne Eenkhoorn  dirigent van Hosanna. In al die jaren is een rijke keur aan oratoriumwerken en andere muziekstukken van grote componisten uitgevoerd. Te denken valt aan Bach, Haydn, Mozart, Handel en Brahms. De uitvoeringen vinden meestal plaats in de H. Dionysiuskerk aan de Rozengaarde te Rijssen. De kerk beschikt over een mooie akoestiek en het koor zingt hier graag.
In januari 2010 is het dirigeerstokje overgenomen door Jacco Camphens. In hem heeft Hosanna een enthousiaste dirigent gekregen en werd een nieuwe koers ingeslagen. Er worden nu meerdere uitvoeringen per jaar gegeven. De Crucifixion van John Stainer is al een aantal keren uitgevoerd in de Lijdenstijd. Ook werd de Petite Messe Solennelle van Rossini uitgevoerd, waarin het koor begeleid werd op twee vleugels en harmonium. Elders op deze website staat een overzicht van de uitgevoerde werken.

2019 was een jubileumjaar voor Hosanna, het koor bestond 70 jaar. Tijdens ons jubileumconcert op 29 november werden alle 6 cantates van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd  in de Dionysiuskerk. 

I.v.m. de maatregelen rondom het corona virus zijn er geen repetities en kan het najaarsconcert in 2020  helaas niet doorgaan. Bestuur, dirigent en de leden van Hosanna hopen binnenkort weer muzikaal aan de slag te kunnen gaan met het repertoire voor de komende concerten.

Op 12  november 2021zal er een  concert gegeven worden in de Schildkerk, waarbij o.a. Vivaldi's Gloria ten gehore gebracht zal worden.

Vervolgens gaat een langgekoesterde wens van zowel dirigent als koorleden in vervulling, namelijk de uitvoering van Bach's Matthäus Passion. Dit zal plaatsvinden op 8 april 2022 in de Dionysiuskerk.